Tulosta tämä sivu

Eduskunnnan tutkimus Suomen rakennusten nykytilasta

Passiivikivitalojen myyntipäällikkö haastatteli eduskunnan tarkastusvaliokunnan raporttiin liittyen Ympäristöministeriön kosteus- ja hometalkoiden ohjausryhmässä istuvaa rakennusinsinööri Ahti Junttilaa Suomen rakentamisen nykytilasta. Ahti Junttila on toimitusjohtaja, Rakennusmestarit ja –insinöörit AMK RKL.


Eduskunnan tarkastusvaliokunta on todennut, että Suomessa kosteus- ja homeongelmien torjunta on epäonnistunut. Valiokunnan arvion mukaan terveyshaittoja aiheuttavat rakennusten kosteus- ja homevauriot ovat vain lisääntyneet. Mietinnössä on myös todettu, että ongelmat voivat kasvaa entisestään ellei välittömiä korjaustoimenpiteitä aloiteta mahdollisimman pian. Erityisen huolestuneita ollaan kosteus- ja homevaurioiden vaikutuksista lapsiin ja nuoriin. Pinnalle nostettuja muutoksia on esimerkiksi rakentamisen kosteudenhallinnan ja osaamisen parantaminen.


Valiokunta esitteli työterveyslaitoksella 2013 teettämänsä hometutkimuksen eduskunnan istunnossa. Tutkimuksesta ilmenee, että 600 000 – 800 000 suomalaista altistuu päivittäin kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamille epäpuhtauksille. Tilanne on otettava vakavasti, sillä noin 200 hoitoalan rakennusta on välittömässä korjaustarpeessa. Määrä vastaa neljännestä kokonaismäärästä. 1200 koulua pitäisi remontoida välittömästi. Pientaloja tulisi korjata 250 000 kappaletta hyvin pian, joista 6/10 talossa hometta on merkittävästi. Nykyisen korjausvelan suuruudeksi on arvioitu noin 30-50 miljardia euroa.

 


Energiatehokkuuden vaatimuksia on kiristetty 01.07.2012. Miten teidän mielestänne vaatimusten kiristyminen vaikuttaa rakentamiseen?

Rakennusalan laajaan ammattitaitoon tulisi panostaa entisestään. Rakennusalan määräykset tulevat kiristymään entisestään ja ne ohjaavat rakentamaan yhä enemmän passiivitaloja.  Tämän vuoksi passiivitalotoimittajien tulee panostaa opastukseen ja valvontaan. Rakennusalalla on kehitettävää ammattiylpeydessä ja huolellisuudessa, mikä on ollut hieman heikkoa yleisesti viimeisen 10-15 vuoden aikana.

Miten rakennusalaa tulisi mielestänne kehittää?

Talotoimittajien pitäisi kehittää sisäistä toimintaa tavoitteena, että rakennuttajataho ymmärtää tuotteen kaikki ominaisuudet ja rakennustavan hyvin. Rakentajien pitää siis ymmärtää kokonaisuus ennen kuin he tarttuvat lapioon. Tuotteen oikeanlainen käsittely ja hoito on ensisijaisen tärkeää, unohtamatta tietenkään huolellista toteutustapaa.

Suomeen on rakennettu paljon taloja mitkä eivät sovellu Suomen sää- ja ilmasto-olosuhteisiin. Mitä mieltä olette Passiivikivitalojen rakennustavasta?

Passiivienergialuokan taloissa tiiveys on todella tärkeää. Muun muassa höyrynsulku on oltava  tiivis, jotta talo saavuttaa sille asetetun tiiveystavoitteen. Passiiviluokan taloissa energiaa kuluu vähän, joten rakentajien tulisi panostaa lämmitysmuotoa täydentäviin ratkaisuihin kuten sähköön, puuhun tai aurinkoon. Nämä talot vaativat koneellisen, tehokkaalla lämmön talteenotolla varustetun ilmanvaihdon, joten järjestelmän huolto myös korostuu.

Suomen rakennusten nykytilan korjausarvio vastaa Suomen vuotuista kokonaisbudjettia. Pystytäänkö Passiivikivitalojen rakennustavalla vaikuttamaan home- ja kosteusvaurioiden ehkäisemiseen tulevaisuudessa?

Passiivikivitaloissa on hyvä, kun ulkoseinämateriaali pysyy samana anturasta kattoon. Valuvaiheessa on huolehdittava, että betonin suhde on oikea. Seinärakenteiden kulmakivet ovat usein Suomessa herkkä paikka kosteudelle ja murtumiselle. Passiivikivitalojen kulmatriplo on hyvin suunniteltu ratkaisu näille ongelmille.

Voitteko suositella Passiivikivitaloa?

Passiivikivitalojen ratkaisu on huolellisesti toteutettuna hyvä vaihtoehto. Perheen juniori on valinnut Passiivikivitalon heidän tulevaksi kodikseen, joten saanen tutustua lisää tuotteenne ominaisuuksiin.